Rezervacija stolova

Stolove možete rezervirati na sljedeće načine:

Kod rezervacije putem online obrasca molimo da obavezno navedete datum rezervacije, te vaš e-mail ili broj telefona kako bismo vas eventualno mogli kontaktirati u slučaju da dođe do nekakvih promjena u rezervacijama.

U Cezaru su stolovi označeni brojevima od 1 do 35, a u Valinoru od 1 do 45, dok prikaz zauzeća stolova možete vidjeti pokraj obrasca za rezervaciju.

Rezervaciju je potrebno obaviti najkasnije 1 dan ranije, a sve zakašnjele rezervacije će biti uvažene samo ako još ima slobodnih stolova.

Rezervacija stolova u Cezaru Rezervacija stolova u Valinoru

Copyright © 2018. Noćni klub Cezar Sva prava pridržana.